logo

Güvenlik Açıklaması


Bildiğimiz gibi Internet herkese açık bir ortamdır.


Teknolojinin ilerlemesi ile beraber artık internet gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Internetin bu denli yaygınlaşması beraberinde güvenlik sorunlarını da getirmiştir.


SSL, güvenli olmayan bir ortamda verinin göndericiden alıcıdan güvenli bir şekilde iletimini sağlamak amacı ile hem herkese açık bir anahtar şifrelemesini hem de özel anahtar şifrelemesini aynı anda kullanabilen bir yapıda tasarlanmıştır. Veriyi sunan Web Server, Sertifika otoritesi tarafından imzalanmış özel ve herkese açık bir anahtara sahiptir. Bu anahtar değerleri verinin alıcı tarafından sunucudan güvenli bir şekilde alınmasını sağlar.


SSL teknolojisi, veri iletimi esnasında Hashing metodunu kullanır. Hashing metodolojisi ile , sunucu , veriden tek bir hash değeri yollar. Istemciye veri ile beraber bu hash değerini de yollar. Istemci bu data paketini aldığında, aynı hash fonksiyonunu kullanarak , gelen bu paketten yeni bir hash değeri üretir. Burada altının çizilmesi gerekn nokta, veri istemcisinin ürettiği anahtar değerinin , ucunun kullanmış olduğu aynı hash fonksiyonu ile üretilmiş olmasıdır. Istemci ile sunucu, aralarındabağlantı sağlarken, aynı hash fonksiyonu kullanmak için anlaşırlar. Istemcinin üretmiş olduğu bu yeni hash değeri, sunucunun yolladığı hash değeri ile aynı olmak zorundadır. Eğer aynı değilse veri değişmiştir. Aynı değilse verinin değişmediğinden sunucu emin olmuş olur. SSL, web sunucusunda tanımlanmış olan digital imzaları kullanır.


logo
Kurumsal İnteraktif Servisler

Copyright © 2017 Multinet | Up. Tüm hakları saklıdır.